Gesloten centra

België telt zes administratieve detentiecentra (gesloten centra) die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het beleid en de werking van de gesloten centra zijn vastgelegd in de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 2 augustus 2002.

De vasthouding heeft tot doel, de verwijdering van personen aan wie de toegang tot het grondgebied of de verblijfplaats is geweigerd, te verzekeren

De wet bepaalt de redenen op basis waarvan een beslissing tot vasthouding van bepaalde personen in een gesloten centrum kan worden genomen en legt ook de maximale duur van de detentie vast.  

Transitcentrum Caricole (CAR)Caricole

Tervuursesteenweg 302, 1820 Steenokkerzeel

caricole.visite [at] ibz.fgov.be

02/488.77.00

Centrumdirecteur: Rika Goethaels

 

 

Repatriëringscentrum 127bis127bis

Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel

onthaalbis [at] ibz.fgov.be

02/755.00.00

Centrumdirecteur: Brenda Melis

 

 

Gesloten centrum voor illegalen Brugge (CIB) Bruges

Zandstraat 150, 8200 St Andries – Brugge

Bewonerssecretariaat via
CIB-Bewonersadministratie [at] ibz.fgov.be

Sociale dienst via
CIB-Socialedienst [at] ibz.fgov.be

02/488.74.40

Centrumdirecteur: Yves Rahier

 

 

Gesloten centrum voor illegalen Merksplas (CIM)Merksplas

Steenweg op Wortel 1 A, 2330 Merksplas

cim.info [at] ibz.fgov.be

014/63.91.10

Centrumdirecteur: Eric Kivit

 

 

Gesloten centrum voor illegalen Vottem (CIV)CIV

Rue Visé-Voie 1, 4041 Vottem

civ.info [at] ibz.fgov.be

04/228.89.00

Centrumdirecteur: Didier Stassens

 

 

Gesloten centrum voor illegalen Holsbeek (CIH)CIH

De Vunt 19, 3220 Holsbeek

02/488.89.01

Centrumdirecteur: Carla De Becker