Diverse machtigingen

In het kader van zijn wettelijke opdrachten is de Dienst Vreemdelingenzaken gemachtigd bepaalde persoonsgegevens  te ontvangen van een aantal andere Belgische overheidsdiensten of is zij gemachtigd tot toegang tot bepaalde persoonsgegevens. Meer informatie hierover kan u terugvinden onder dit hoofdstuk.