Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

Wanneer een verwerking waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van de betrokken personen voert de Dienst Vreemdelingenzaken een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerking op de bescherming van persoonsgegevens. Dergelijke analyses, vaak gekend onder de afkorting DPIA, worden uitgevoerd in toepassing van artikel 35 van de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming. Om transparantie te bieden publiceert de Dienst Vreemdelingenzaken hier de titels van de uitgevoerde DPIA's.