Protocolakkoorden

De Dienst Vreemdelingenzaken kan persoonsgegevens doorgeven aan andere overheidsdiensten en instellingen. De protocolakkoorden die de Dienst Vreemdelingenzaken afsluit met deze overheidsdiensten en instellingen in toepassing van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, kan u terugvinden onder dit hoofdstuk.

Protocolakkoord betreffende de doorgifte van persoonsgegevens