Rijksregister

In het kader van zijn wettelijke opdrachten heeft de Dienst Vreemdelingenzaken toegang tot bepaalde persoonsgegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, het Register van de Belgische identiteitskaarten en het Register van de Belgische vreemdelingenkaarten. Meer informatie kan u hierover terugvinden in de Beslissingen 13/2020, 18/2021 en 26/2021 van de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken.

Machtigingen verleend aan de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen