Projecten gefinancierd door de Europese Unie

De Dienst Vreemdelingenzaken werkt elke dag aan nieuwe projecten die gefinancierd worden door de Europese Unie. Voor meer informatie over deze innovatieve initiatieven van de huidige projectcyclus (2021-2027) kun je onderstaande links raadplegen om naar de projectbeschrijvingen te gaan. Elk gepresenteerd project wordt ondersteund door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) of het Grensbeheer en Visum Instrument (BMVI). Voor extra informatie over deze Europese fondsen kan je ook terecht op de website van de Europese Commissie (Migration and Home Affairs - Funding).