Cijfers

De Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) publiceert elk jaar een activiteitenverslag. Dit verslag biedt een overzicht van de activiteit van de DVZ op de belangrijkste gebieden van migratie. 

De DVZ publiceert regelmatig statistische rapporten over bepaalde thema's, zoals toegang en verblijf, internationale bescherming, tijdelijke bescherming, kwetsbare personen en verwijdering. Deze rapporten verschaffen informatie over de activiteit van de DVZ (het aantal te onderzoeken aanvragen, het aantal en type genomen beslissingen, enz.) en migratie op algemene wijze (de meest voorkomende nationaliteiten, de verdeling per geslacht, enz.).

De DVZ verschaft ook regelmatig statistieken aan Eurostat, het Europees bureau voor statistiek.

Elke vraag betreffende cijfers kan per mail naar de dienst Statistieken van de DVZ gestuurd worden: stat.dvzoe [at] ibz.fgov.be 

 

Nieuws

 

14/12/2023 : Jaarlijks rapport 2022 "Vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten"

21/11/2023 : Rapporten visa oktober 2023