Transparantie - verwerking gezondheidsgegevens (artikel 9ter)