Gezinshereniging

De rapporten betreffende gezinshereniging verschaffen informatie over de vreemdelingen en de verblijfsdocumenten die afgegeven worden in het kader van een gezinshereniging met:

  • een onderdaan van een derde land die wettelijk in België verblijft;
  • een burger van de Europese Unie of een land dat geassocieerd is met de EU;
  • een Belg.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

Rapporten jaarlijkse statistieken