Humanitair of medisch verblijf

De rapporten betreffende verblijf om humanitaire of medische redenen verschaffen informatie over het aantal ingediende aanvragen, het aantal en type genomen beslissingen en de meest voorkomende nationaliteiten. Tot en met het referentiejaar 2020 werden dit type aanvragen benoemd als aanvragen tot uitzonderlijk verblijf.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 3 maanden na het einde van het referentiejaar. De maandelijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van de voorgaande maand te vervolledigen, voor het einde van elke maand.