Studenten

De rapporten betreffen enerzijds onderdanen van een derde land die een aanvraag machtiging tot verblijf hebben ingediend in het kader van artikel 58 of van artikel 9 van de wet van 15 december 1980 en anderzijds onderdanen van een derde land die hun aanvraag hebben ingediend in het kader van een programma voor de uitwisseling van studenten of de mobiliteit van studenten.

Ze verschaffen informatie over de visumaanvragen ingediend bij de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland en de beslissingen over deze visumaanvragen, over het onderzoek van de aanvragen die ter beslissing aan de DVZ werden overgemaakt en over de opvolging van het verblijf door de DVZ.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.