Verblijfskaarten en verblijfsdocumenten

De DVZ produceert twee soorten statistieken over dit thema:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op artikel 6 van de verordening (EG)  nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, een bepaald aantal richtlijnen en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Het verschil tussen de twee soorten statistieken is voornamelijk te wijten aan de volgende methodologische verschillen:

  • de EU-burgers worden uitgesloten van de Europese statistieken over de verblijfsvergunningen, maar worden wel opgenomen in de nationale statistieken;
  • de personen die tijdelijke bescherming genieten, worden uitgesloten van de Europese statistieken over de verblijfsvergunningen maar worden afzonderlijk geteld in een specifieke statistiek. Op nationaal niveau worden ze opgenomen in de algemene statistieken over de verblijfsvergunningen maar maken ook het voorwerp uit van een parallelle specifieke statistiek