Europese statistieken

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die door de DVZ aan Eurostat verstrekt worden met betrekking tot de toepassing van de verordening (EU) nr. 604/2013 (“Dublin”) tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend.

De toegepaste methodologie wordt gedocumenteerd op de site van Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/fr/migr_dub_esms.htm

De statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 3 maanden na het einde van het referentiejaar.