Nationale Statistieken

De onderstaande rapporten verschaffen statistische gegevens over de toepassing van de Dublinverordening (Verordening (EU) nr. 604/2013) door de DVZ.

De nodige elementen voor een goed begrip van de Dublinprocedure in België worden in het eerste deel van elk rapport uiteengezet, terwijl de toegepaste methodologie aan het eind van het rapport wordt gedocumenteerd.

De maandelijkse statistieken over dit thema worden hernomen om de gegevens van het lopende jaar te consolideren, voor het einde van elke maand. De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande jaar te consolideren, binnen 3 maanden na het einde van het referentiejaar.