Europese statistieken

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die door de DVZ aan Eurostat verstrekt worden met betrekking tot « het aantal onderdanen van derde landen die zich onregelmatig op het grondgebied van de lidstaat bevinden op grond van de nationale immigratiewetgeving » op basis van artikel 5 1. b, in het kader van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming.

In de loop van het jaar 2022 zullen de links naar de verschillende gegevens geleidelijk aan aangevuld worden, om rekening te houden met de nieuwe gegevens die beschikbaar zijn als gevolg van de stemming van de verordening (EU) nr. 2020/851 tot wijziging van verordening (EG) nr. 862/2007.

De toegepaste methodologie wordt gedocumenteerd op de site van Eurostat.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 3 maanden na het einde van het referentiejaar.