Europese statistieken

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die door de DVZ aan Eurostat verstrekt worden met betrekking tot « het aantal onderdanen van derde landen die zich onregelmatig op het grondgebied van de lidstaat bevinden en die het voorwerp uitmaken van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling waarin vastgesteld of verklaard wordt dat zij zich in onregelmatig verblijf bevinden en een verplichting worden opgelegd om het grondgebied van de lidstaat te verlaten » op basis van artikel 7 1. a), in het kader van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming.

In de loop van de jaren 2021 en 2022 zullen de links naar de verschillende gegevens geleidelijk aan worden aangevuld, om rekening te houden met de nieuwe gegevens die beschikbaar zijn als gevolg van de stemming van de verordening (EU) nr. 2020/851 tot wijziging van verordening (EG) nr. 862/2007.