Afghanistan

De Belgische overheid heeft sinds de inname van Kaboel door de Taliban verschillende evacuatievluchten uitgevoerd. Daarbij werden Belgen en hun familieleden en personen die gewerkt hebben voor de Belgische militaire diensten, internationale organisaties of mensenrechtenorganisaties naar België overgebracht.

Deze evacuaties zijn beëindigd en er zijn er geen nieuwe gepland.

Voor personen die naar België wensen te komen gelden de normale verblijfsprocedures volgens de vandaag geldende regels.

U vindt de informatie over het indienen van een visum op de website van de Belgische Ambassade te Islamabad, en meer in het bijzonder op

https://pakistan.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/practical-information

Voor meer info rond gezinshereniging: Gezinshereniging

Voor meer info rond humanitaire visa: Machtiging tot verblijf (artikelen 9, 9bis,9ter)