Elk slachtoffer van mensenhandel telt, laat niemand achter

30 juli is de Werelddag tegen Mensenhandel.

Sinds 2019 heeft België zich aangesloten bij de wereldwijde "Blue Heart"-campagne van de Verenigde Naties.

De Belgische regering maakte van de strijd tegen mensenhandel één van haar prioriteiten.

De Dienst Vreemdelingenzaken ondersteunt de Blue Heart campagne, in samenwerking met verschillende federale overheidsdiensten en de drie gespecialiseerde centra voor slachtofferhulp (PAG-ASA, Payoke en Sürya).

De campagne van dit jaar wil mensen meer bewust maken van de verontrustende tendensen in mensenhandel en roept op tot meer inspanningen om de preventie te versterken en slachtoffers te identificeren en te steunen.

Als je betrokken bent, als slachtoffer of getuige, vind je informatie, kan je aangifte doen of contact opnemen met de gespecialiseerde opvangcentra: https://www.stophumantrafficking.be/nl