Nicole de Moor roept op tot correcte toepassing van de Dublinverordening door alle EU-lidstaten

Dublin News 2

 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor organiseerde op woensdag 07/12 een ministeriële bijeenkomst met haar Europese ministeriële collega's en de Commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, over de toepassing van de Dublin Verordening in de Europese Unie. Het doel: een versterkte samenwerking rond de Dublinprocedure en het voorkomen van een nieuwe toestroom van asielzoekers in België.

De in 2003 aangenomen Dublin Verordening maakt het mogelijk te bepalen welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor een verzoek om internationale bescherming en voorziet dat de verzoekers via een Dublin transfer worden teruggestuurd. Echter, in de praktijk reageren veel lidstaten niet op het verzoek om terugname.

Europese solidariteit

Europese solidariteit is de basis van het gemeenschappelijk asiel- en migratiesysteem.

Nicole de Moor pleit voor een correcte toepassing van de Dublin-regels door alle EU-lidstaten: "Het rondreizen van mensen van de ene lidstaat naar de andere zal ons systeem blijven onder druk zetten als we dat niet onmiddellijk aanpakken. Elke lidstaat moet zijn deel doen om te zorgen voor echte solidariteit op Europees niveau.”

Sinds het einde van deze zomer heeft België een vernieuwde aanpak ingevoerd bij de toepassing van deze Dublinprocedure. Er wordt een versnelde procedure toegepast, dankzij de opening van een terugkeercentrum voor Dublingevallen, gevestigd in Zaventem. In 2022 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken zijn inspanningen om Dublinzaken te behandelen aanzienlijk opgevoerd. Er zijn 13 201 beslissingen genomen, waarvan de helft tot een overeenkomst heeft geleid, en 745 personen zijn tot dusver teruggestuurd naar de bevoegde lidstaat. Met de herziene aanpak nemen de aantallen opmerkelijk toe. In 2020 zijn slechts 454 personen overgeplaatst en in 2021 429.

Nicole de Moor: "Het is positief dat de feitelijke overdrachten weer toenemen. Sinds de nieuwe, kortere procedure en de opening van het Dublincentrum in Zaventem hebben onze diensten het hoogste aantal beslissingen sinds twee jaar genomen. Dit resulteerde in 113 transfers in november, vergeleken met een gemiddelde van 70 overschrijvingen per maand.”

Dublin News 1