Registratie en opvang van ontheemden uit Oekraïne

Dit wekelijkse rapport heeft tot doel om elke dinsdag de cijfergegevens betreffende ontheemden uit Oekraïne die tijdelijke bescherming krijgen in België, te verzamelen en te presenteren.

Hieronder staan de gegevens voor de week van maandag 9 tot zaterdag 14 mei 2022:

  • 1787 personen hebben een attest van tijdelijke bescherming ontvangen. In vergelijking met de week ervoor, is dit een daling van 5%. We stellen een tamelijk grote constante vast in de daling van de cijfers sinds de opening van het registratiecentrum op de Heizel op 14 maart, die slechts onderbroken werd door een stijging in de week van 25/04 tot 29/04.
  • Wat de opvangnood betreft, verwees Fedasil 581 personen door naar een crisisopvang, d.w.z. 33% van de personen die in de loop van de week tijdelijke bescherming ontvingen. De overige personen verklaarden dat zij een huisvestingsoplossing in België hadden.

Meer informatie

Tijdelijke bescherming

De ontheemden uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om er tijdelijke bescherming en, indien nodig, onderdak te krijgen.

Sinds 14/03/22, kunnen ontheemden zich laten registreren in Paleis 8, op de site van Brussels Expo in Brussel. Personen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, krijgen onmiddellijk een attest van tijdelijke bescherming dat recht geeft op de afgifte van een A-kaart met een geldigheidsduur van een jaar, die wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokkene.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de federale instantie die instaat voor de registratie van ontheemden.

Fedasil zorgt voor de doorverwijzing van personen die dat wensen naar een tijdelijke huisvesting die voorzien is in de Belgische gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en coördineren van tijdelijke huisvestingen, met inbegrip van huisvestingen die door privépersonen worden aangeboden.

Hieronder staan de gegevens voor de week van maandag 2 tot vrijdag 6 mei 2022

  • 1888 personen hebben een attest van tijdelijke bescherming ontvangen. In vergelijking met de week ervoor, is dit een  toename van 13%. Sinds het begin van de opening van het registratiecentrum op de Heizel is het de eerste keer dat we een toename vaststellen van het aantal afgeleverde attesten tot tijdelijke bescherming, vergeleken met de cijfers van de periode van vorige week.
  • Wat de opvangnood betreft, verwees Fedasil 604 personen door naar een crisisopvang, d.w.z. 32% van de personen die in de loop van de week tijdelijke bescherming ontvingen. De overige personen verklaarden dat zij een huisvestingsoplossing in België hadden.

Meer informatie

Sinds kort publiceert Statbel (het Belgische statistiekbureau) uitgebreide cijfergegevens over ontheemden uit Oekraïne in België: https://statbel.fgov.be/nl/visuals/oekraiense-ontheemden

Informatie over tijdelijke bescherming is ook te vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/tijdelijke-bescherming

Informatie over de nood aan huisvesting is beschikbaar op de website van Fedasil: info [at] fedasil.be

Sinds vrijdag 29/04 heeft het registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel zijn openingsuren gewijzigd wegens een zeer aanzienlijke daling van het aantal ontheemden dat zich wil laten registreren. De registraties vinden nu plaats van maandag tot vrijdag, in het weekend is het centrum gesloten.

Van maandag 25/04 tot vrijdag 29/04 hebben 1.653 personen een attest van tijdelijke bescherming ontvangen. In vergelijking met de week ervoor, is dit een daling van 17%. Dit betekent dat er een constante daling is sinds de opening van het registratiecentrum op de Heizel op 14 maart.  Ook voor deze week kan er worden vastgesteld dat het hoofdzakelijk Oekraïners zijn (97,5%) en met een aanzienlijk aantal minderjarigen (31%, jongens en meisjes samen).

Wat de opvangnood betreft, verwees Fedasil 645 personen door naar een crisisopvang, d.w.z. 39% van de personen die in de loop van de week tijdelijke bescherming ontvingen. De overige personen verklaarden dat zij een huisvestingsoplossing in België hadden.