Retributie - Nieuwe bedragen vanaf 26 mei 2022

Elke niet vrijgestelde vreemdeling die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven moet een retributie betalen voor elke aanvraag die hij indient.  

De retributie dekt de kosten van de behandeling van de verblijfsaanvraag.     

Het koninklijk besluit van 9 februari 2022 stelt nieuwe bedragen vast. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 mei 2022 en zal in werking treden op 26 mei 2022.

Vind de nieuwe bedragen op de pagina Retributie