Rusland

Sinds het begin van het Russisch offensief in Oekraïne worden er vragen gesteld over de situatie van de Russen die wettelijk in België verblijven of zich naar België willen begeven.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal de verschillende mogelijkheden beoordelen en zal luisteren naar de Russische burgers die tijdelijk niet terug kunnen keren naar Rusland of die plannen hebben in België (studies, werk, gezinshereniging).

Elke Russische burger die zich naar België wenst te begeven moet een visum vragen aan de Belgische ambassade in Moskou. [https://russia.diplomatie.belgium.be/ru]

Opgelet:

De overeenkomst van 17 mei 2007 tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor een kort verblijf (maximum 90 dagen) aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie is sinds 28 februari 2022 gedeeltelijk opgeschort, met toepassing van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 25 februari 2002 dat in het Publicatieblad van de Europese Unie van 25 februari 2022 gepubliceerd werd.
 

Deze gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst heeft betrekking op de in artikel 1 vermelde personen (Russische nationale of regionale officiële vertegenwoordigers, houders van een diplomatiek paspoort, zakenlieden, vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties, enz.).

 De Russische burgers die op regelmatige wijze in België zijn aangekomen en die omwille van de verstoring van de luchtverbindingen vanuit verschillende Europese landen naar Rusland België niet kunnen verlaten wanneer hun visum vervalt, kunnen vragen om gemachtigd te worden om hun verblijf in België te verlengen, totdat ze terug kunnen keren vanuit België of een andere Schengenstaat.

Lees hier meer

Elke Russische burger die zich naar België wenst te begeven, moet een visum vragen aan de Belgische ambassade in Moskou. [https://russia.diplomatie.belgium.be/ru]

De Russische burgers die voor een beperkte duur wettelijk in België verblijven en die niet meer voldoen aan de voorwaarden om de vernieuwing van hun verblijfskaart (A-kaart) te bekomen, kunnen een verlenging van de toegestane verblijfsperiode bekomen indien ze, omwille van de verstoring van de luchtverbindingen vanuit verschillende Europese landen naar Rusland, België niet kunnen verlaten wanneer hun verblijfskaart vervalt. Deze verblijfsverlenging zal worden toegestaan, totdat ze terug kunnen keren vanuit België of een andere Schengenstaat.

 

Indien Russen internationale bescherming aanvragen in België zal er voor hen, net zoals voor alle andere asielzoekers, een procedure en opvang voorzien worden.