Update in verband met de registratie van de verzoeken om internationale bescherming

Op 11/08/2023 was er een brand in de Passage 44, waardoor het DVZ-gebouw volledig moest worden ontruimd. De registratie van de verzoeken om internationale bescherming kon die dag niet hervat worden. Alle aanwezigen kregen een uitnodiging om zich aan te bieden in de loop van de daaropvolgende week. Kwetsbare personen (minderjarigen, families, alleenstaande vrouwen) zonder verblijfsadres in België werden opgevangen door Fedasil in afwachting van de registratie van hun verzoek.

Door  deze extra registraties en het lange weekend, was het in de week van 16/08 niet mogelijk om van iedereen die zich ’s ochtends aanbood, het verzoek de dag zelf te registreren. De verzoekers kregen een bewijs van hun aanwezigheid met een uitnodiging om op een later moment de registratie van het verzoek te voltooien. Voor alle kwetsbaren werd de opvang verzekerd.

Ondertussen is de situatie opnieuw genormaliseerd, dankzij de het goede werk en de inzet van de bevoegde diensten.