Visumaanvragen en verlenging van het verblijf van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de opdracht gekregen om de visumaanvragen van de personen die in de door de aardbeving getroffen gebieden wonen, prioritair en "zo snel mogelijk" te behandelen.

De huidige procedures blijven echter volledig van toepassing.

De personen die een visumaanvraag hebben ingediend vóór 6 februari 2023, worden verzocht zich per e-mail bekend te maken en de volgende informatie te verstrekken:

  • NAAM en voornaam van de aanvrager;
  • Referentie van de visumaanvraag toegekend door de Belgische ambassade in Beiroet of het Belgische consulaat-generaal in Istanboel (bijvoorbeeld 5945, 98484, 268740), of door een Visa Application Center van VFS Global in Turkije (bijvoorbeeld VFSPEK000054554) of van TLS Contact in Libanon (bijvoorbeeld TLSBEY000089765);
  • Datum van de aanvraag en land waar ze werd ingediend:
  • Bewijs dat de aanvrager in één van de door de aardbeving getroffen gebieden woont;
  • Korte beschrijving van de nood aan hulp/ de dringendheid van de situatie.

De e-mail moet worden verstuurd naar de infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken (infodesk@ibz.fgov.be), met als onderwerp: "Aardbeving – Visumaanvraag".

De infodesk zal de e-mail doorsturen naar de dienst die belast is met de behandeling van de visumaanvraag.

De aanvrager kan de verdere procedure opvolgen op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken via de applicatie: Een visumaanvraag opvolgen | IBZ

De huidige procedures blijven volledig van toepassing.

De personen die in de door de aardbeving getroffen gebieden wonen, moeten zich dan ook aanmelden in één van de Visa Application Centers van VFS Global (Turkije) of van TLS Contact (Libanon) met een volledig dossier.

De prioritaire en "zo snel mogelijke" behandeling van hun visumaanvraag zal enkel verzekerd kunnen worden indien het dossier volledig is vanaf de indiening van de visumaanvraag.

De bewijsstukken die dienen te worden voorgelegd samen met een visumaanvraag, worden opgesomd op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken en op de site van VFS Global en TLS Contact.

De aanvrager kan een door de Belgische ambassade in Beiroet of het Belgische consulaat-generaal in Istanboel doorgestuurde visumaanvraag opvolgen op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken via de applicatie: Een visumaanvraag opvolgen.  

 

NUTTIGE LINKS:

 

Getroffenen van de aardbeving die naar België willen reizen om steun van hun familie te krijgen, moeten een visum type C aanvragen voor een verblijf van maximaal 90 dagen en een visum type D als zij zich in België willen vestigen in het kader van gezinshereniging.

De te volgen procedure, de te vervullen voorwaarden en de voor te leggen documenten worden op deze site nader toegelicht.

Mensen die in het zuidoosten van Turkije wonen kunnen de website van het Belgische consulaat-generaal in Istanbul of de website van VFS Global raadplegen voor informatie over het aanvragen van een C- en D-visum.

Mensen die in het noorden van Syrië wonen, kunnen de website van de Belgische ambassade in Beiroet of de website van TLS Contact raadplegen.

Personen uit een door de aardbeving getroffen gebied die zich momenteel in België bevinden en die hun verblijf tijdelijk willen verlengen, moeten vóór de datum waarop zij België hadden moeten verlaten ("vervaldatum van hun visum of verblijfsvergunning") contact opnemen met het gemeentebestuur van de plaats waar zij verblijven.

De te volgen procedure, de te vervullen voorwaarden en de voor te leggen documenten worden op deze site nader toegelicht.

De door de aardbeving getroffen gebieden zijn:

Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Diyarbakir, Sanliurfa, Adiyaman, Kilis, Osmaniye (Turkije)

Idlib, Alep, Lattaquié, Hama, Tartous (Syrië)

Persbericht  van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 februari 2023:

"Iedereen heeft de beelden gezien van de verwoestende aardbeving", zegt staatssecretaris Nicole De Moor in een mededeling. "Heel wat Belgen hebben familie in de getroffen regio's en willen hun familieleden graag helpen. Zij kijken hoe ze familieleden bij hen thuis kunnen opvangen. Daar bestaat een procedure voor. Ik heb daarom de opdracht gegeven om visumaanvragen voor mensen uit de getroffen regio's sneller te behandelen. Op die manier helpen we families die te hulp willen schieten."