Elektronische vreemdelingenkaarten

De modernisering van de verblijfstitels en de verblijfsdocumenten die afgegeven worden aan de vreemdelingen die in het kader van een verblijf van meer dan drie maanden (« lang verblijf ») in België verblijven is in oktober 2008 begonnen.   Vanaf deze datum hebben de kartonnen verblijfstitels en verblijfsdocumenten plaats gemaakt voor elektronische kaarten.

De kartonnen/papieren verblijfsdocumenten zijn echter niet volledig verdwenen. De aankomstverklaring (« bijlage 3 »), de verklaring van aanwezigheid (« bijlage 3ter »), het bijzonder verblijfsdocument (« bijlage 35 »), het attest van immatriculatie (« bijlage 4 » of « oranje kaart ») worden nog steeds in papieren/kartonnen formaat afgegeven.