Lijst van de bijlagen bij de wet van 15 december 1980 en bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981

Lijst van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 (Specimen versie)