Persoonlijke bestaansmiddelen

  • Referentiebedragen

[Bijlage 18 van de visumhandleiding]

Voor een verblijf van korte duur in België moet een persoon over een bedrag van minstens 45 euro (€) per dag, indien hij bij vrienden of familie verblijft, en een bedrag van 95 euro (€) per dag, voor een verblijf in een hotel, beschikken. 

Nuttige info:

Indien het doel van de reis dit rechtvaardigt, kan het bewijs dat een persoon beschikt over bestaansmiddelen die hoger zijn dan het referentiebedrag geëist worden (toeristisch luxeverblijf, medische behandeling, indien de geschatte kost per zorginstelling hoger is dan het referentiebedrag, enz.).4

  • Bewijs van de bestaansmiddelen

Dit bewijs neemt over het algemeen de vorm aan van een tewerkstellingsattest, loonfiches en recente bankafschriften die op zijn minst betrekking hebben op de bewegingen van de afgelopen drie maanden.  Een kredietkaart en een bankuittreksel die met deze kaart overeenstemmen, of reischeques, kunnen ook in overweging worden genomen.