Verklaring & inspanningen om zich in de Belgische samenleving te integreren

[cf. artikel 1/2, §1 van de wet van 15 december 1980]

Elke niet vrijgestelde persoon die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven moet een verklaring ondertekenen waarbij hij te kennen geeft dat hij de fundamentele waarden en normen van de Belgische samenleving begrijpt en er naar zal handelen.


Deze persoon wordt ook  geïnformeerd over het feit dat zijn inspanningen om zich in de Belgische samenleving te integreren door de Dienst Vreemdelingenzaken zullen worden gecontroleerd.