Situatie van de gezinshereniger

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door de situatie van de persoon die in België verblijft (de gezinshereniger) en door de familieband tussen deze persoon en de persoon die de gezinshereniging aanvraagt (de aanvrager).

Wat is de situatie van de gezinshereniger?

 

Een Belg die zijn recht op vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend, is een Belg die naar België terugkeert, of is teruggekeerd na meer dan 3 maanden legaal te hebben verbleven in een andere lidstaat van de Europese Unie. Om het voordeel van de richtlijn te genieten, moet het familielid dat een inreisvisum aanvraagt of zou moeten aanvragen deel uitmaken van zijn gezinscel in het gastland. 

Nuttige info:
Er wordt sterk aanbevolen om de site van de Belgische diplomatieke of consulaire post, of van het gemeentebestuur, te raadplegen, voor alle informatie betreffende de akten die de afstamming op geldige wijze aantonen en de vorm waarin een akte, een vonnis of een document die of dat in het buitenland is opgesteld moet worden voorgelegd. De algemene regel is dat de in het buitenland opgestelde akten door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post moeten worden gelegaliseerd of van een apostille moeten worden voorzien.  Indien ze in een andere taal dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigde vertaler worden vertaald.  De in het buitenland uitgevoerde beëdigde vertaling moet als een afzonderlijk document gelegaliseerd worden, volgens de in het land van herkomst voorziene procedure, en vervolgens door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.