Verplichte raadpleging van de Dienst Vreemdelingenzaken

De Belgische ambassades en consulaten moeten in de volgende situaties de visumaanvraag doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken:

 • De aanvrager toont niet (voldoende) aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot het Schengengebied;
 • De ambassade of consulaat meent dat er een migratierisico (onvoldoende garanties voor terugkeer) of een veiligheidsrisico bestaat;
 • De aanvrager heeft het Schengengebied niet verlaten voor de vervaldag van zijn visum tijdens een vorige reis;
 • De aanvrager werd teruggedreven naar de buitengrenzen van het Schengengebied tijdens een vorige reis en zijn visum werd nietig verklaard of ingetrokken;
 • De aanvrager werd gerepatrieerd tijdens een vorig verblijf in het Schengengebied;
 • Een Schengenstaat heeft zich tegen de afgifte van het aangevraagde visum verzet; [Meer informatie over voorafgaande raadpleging van een of meer Schengenstaten]
 • De Dienst Vreemdelingenzaken of een andere Schengenstaat heeft geweigerd het visum af te geven bij een vorige aanvraag;
 • De aanvrager legt een reisdocument over dat niet door België wordt erkend;
 • De aanvrager legt geen reisdocument of geen geldig reisdocument over;
 • De aanvrager legt een reisdocument voor vluchteling of staatloze over;
 • De aanvrager verblijft niet legaal in het rechtsgebied van de ambassade of consulaat waarbij hij zijn aanvraag indient;
 • De aanvrager is minderjarig en reist alleen of begeleid door een van zijn ouders die niet de toestemming om te reizen gegeven door de andere ouder kan overleggen;
 • De aanvrager zit in een adoptieproject of een adoptieprocedure ;
 • De aanvrager reist om te huwen in België of er een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen;
 • De aanvrager reist om medische redenen;
 • De aanvrager reist in het kader van een religieuze activiteit;
 • De aanvrager reist in het kader van een handel in tweedehandsvoertuigen;
 • De aanvrager voert humanitaire redenen aan.