Brexit

FLASH: 

Op 8 november 2021 werd een tweede brief verstuurd door de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken naar de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die nog geen stappen hebben ondernomen om hun verblijf te vrijwaren. Zij worden sterk aangeraden zo snel mogelijk en vóór 31 december 2021 hun aanvraag in te dienen bij de bevoegde gemeente.

Vergeet niet om rekening te houden met eventuele wachttermijnen voor het maken van een afspraak in uw gemeente.

Indien u deze brief heeft gekregen maar uw aanvraag reeds heeft ingediend, kan u deze negeren. 

Indien u voor uw minderjarig kind (-12j) reeds een aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord heeft ingediend, kan u deze tweede brief negeren. Alle minderjarige kinderen moeten een aanvraag indienen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden bij de bevoegde gemeente (bijlage 58). Een attest dat tijdelijk het verblijf van het minderjarig kind dekt wordt afgeleverd bij het indienen van de aanvraag (bijlage 56). Dit attest dekt het verblijf tot een beslissing wordt genomen, ook indien nog geen beslissing werd genomen voor het einde van de aanvraagperiode. Kinderen (-12j) krijgen geen M-kaart maar wel een identiteitsbewijs voor kinderen met een vermelding naar het terugtrekkingsakkoord.

U kan de inhoud van deze tweede brief hier vinden.

Na lang onderhandelen werd het terugtrekkingsakkoord, dat de voorwaarden bepaalt van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, finaal goedgekeurd aan beide zijden van het kanaal. Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020.  Tijdens deze periode bleef het Europese regelgevende kader grotendeels van toepassing en konden Britse onderdanen en hun familieleden hun recht op vrij verkeer en verblijf blijven uitoefenen. Hiervoor moesten zij geen verdere stappen ondernemen.

De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om ook na de overgangsperiode de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven of er als Britse grensarbeider actief waren, te vrijwaren.

Alle Britse onderdanen en hun familieleden die hun recht op verblijf willen behouden moeten een aanvraag indienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, ook zij die reeds een geldige verblijfsdocument (bijlage 8, 8bis, E, E+, F, F+ kaart) bezitten. Ook de Britse grensarbeiders die na de overgangsperiode hun economische activiteit willen verderzetten moeten een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aanvragen. Ook indien zij reeds een geldig document voor klein grensverkeer bezitten (bijlage 15).

De aanvraag voor een verblijfskaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of voor een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord moet worden ingediend binnen de hiervoor voorziene aanvraagperiode die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Tot dan worden hun (verblijfs)rechten beschermd.

Alle Britse onderdanen en hun familieleden die in België verblijven, werden individueel geïnformeerd per brief omtrent de te volgen procedure om een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

U kan op HIER alvast meer informatie vinden over de te volgen procedure voor het verkrijgen van een nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord of een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord en over de impact van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op uw verblijf.