Brexit

 

Op 31 januari 2020 om middernacht verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Om de terugtrekking zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd een terugtrekkingsakkoord goedgekeurd aan beide zijden van het kanaal.

Het terugtrekkingsakkoord heeft tot doel ook na de overgangsperiode (van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020) de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven of er als Britse grensarbeider actief waren, te vrijwaren.

Alle Britten en hun familieleden die wouden genieten van de bescherming die het terugtrekkingsakkoord biedt, moesten een aanvraag indienen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord binnen de daarvoor voorziene aanvraagperiode (van 1 januari 2021 tot 31 december 2021). Tot dan werden hun (verblijfs)rechten automatisch beschermd.

Ondertussen is zowel de overgangsperiode als de aanvraagperiode voorbij. 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen enkel de Britten en hun familieleden die in het bezit zijn van een geldige bijlage 56/57 of een M/N-kaart nog genieten van de bescherming die het terugtrekkingsakkoord biedt.

Het is nog steeds mogelijk om een aanvraag in te dienen na de aanvraagperiode, dus na 31 december 2021, maar in dat geval moet aangetoond worden dat er redelijke gronden zijn voor het niet in acht nemen van de uiterste termijn van de aanvraagperiode. Deze gronden moeten meegedeeld worden bij het indienen van de aanvraag.

Bepaalde familieleden kunnen daarenboven de Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord na het einde van de aanvraagperiode komen vervoegen. Zij moeten geen redelijke gronden aantonen waarom ze hun aanvraag niet hebben ingediend tijdens de aanvraagperiode voor zover zij hun aanvraag indienen binnen de 3 maanden na hun aankomst in België. U kan HIER meer informatie vinden.

Alle Britten en hun familieleden die niet worden beschermd door het terugtrekkingsakkoord, moeten dezelfde regels volgen als andere onderdanen van een derde land. U kan HIER meer informatie vinden.