De situatie tijdens de aanvraagperiode (1 januari 2021 - 31 december 2021)

De aanvraagperiode is de periode die begint vanaf het einde van de overgangsperiode, i.e. vanaf 1 januari 2021, en loopt tot 31 december 2021. Deze periode wordt voorzien door het terugtrekkingsakkoord om Britten en hun familieleden voldoende tijd te geven om een aanvraag in te dienen voor een status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord en moet volgens dit akkoord tenminste tot juli 2021 lopen. België heeft echter voor een langere periode gekozen zodat alle Britten en hun familieleden die zich kunnen beroepen op de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, de tijd hebben hun aanvraag in te dienen.

Tijdens deze periode worden al uw (verblijfs)rechten waarop u recht heeft op grond van het terugtrekkingsakkoord beschermd. U kan tijdens deze periode in de praktijk verder gebruik maken van uw geldige E/E+/F/F+ kaart, in afwachting dat u de kans heeft gehad uw aanvraag in te dienen en in afwachting van een beslissing en het afleveren van uw nieuwe kaart. Ook aan de grens kan u verder gebruik maken van uw oude E/E+/F/F+ kaart.

  • Wanneer moet u uw aanvraag indienen?

U moet uw aanvraag indienen tijdens de aanvraagperiode die loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Indien u uw aanvraag nadien indient moet u aantonen dat u uw aanvraag niet tijdens de aanvraagperiode kon indienen.

  • Welke procedure moet u volgen om uw aanvraag in te dienen?

De procedure die u moet volgen om uw aanvraag in te dienen is verschillend naargelang of u een verblijfsstatus als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord wenst of een status voor klein grensverkeer voor Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

Door het indienen van een aanvraag stelt u uw (verblijfs)rechten veilig voor de toekomst.

U kan uw aanvraag indienen tijdens de aanvraagperiode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 maar we raden u aan dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

U kan de te volgen procedure HIER terugvinden.

Van zodra u uw aanvraag indient, krijgt u een attest dat uw (verblijfs)rechten of rechten aan de grens tijdelijk beschermt in afwachting van een beslissing over uw aanvraag. Dit document is drie maanden geldig, en is verder steeds met 3 maanden verlengbaar tot een beslissing wordt genomen. Op dit document zal ook vermeld staan dat u onbeperkt toelating heeft tot de arbeidsmarkt.

U kan dit document zowel in België als aan de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie gebruiken om aan te tonen dat uw aanvraag werd ingediend en dat u wordt geacht alle rechten uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord te genieten totdat de eindbeslissing over de aanvraag is genomen.

Als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord behoudt u ook na de overgangsperiode uw verblijfsrechten, met als enige uitzondering dat u een nieuwe verblijfskaart zal hebben voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

Indien een positieve beslissing wordt genomen zal u uw verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) of kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) ontvangen.

Indien u beroep indient tegen een negatieve beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvangt u een bijlage 35 dat tijdelijk uw verblijf dekt tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich uitspreekt over uw zaak.

Indien u uw aanvraag indient tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021, moet u uw aanvraag vervolledigen voor het einde van de aanvraagperiode, met andere woorden tot 31 december 2021. Indien u dit niet doet, zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Indien u uw aanvraag indient na 1 oktober 2021 moet u uw aanvraag vervolledigen binnen de 3 maanden. Indien u dit niet doet, zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

U kan dezelfde procedure volgen als andere Britten met een geldige E kaart (zie procedures). Uw aanvraag zal op dezelfde manier behandeld worden. In het geval een positieve beslissing wordt genomen zal u in het bezit worden gesteld van uw nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart).