U moet een aanvraag indienen bij de gemeente waar u gewoonlijk verblijft met de volgende documenten:

 • een kopie van uw geldig verblijfsdocument (bijlage 8, E of E+ kaart)
 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister die niet ouder is dan 6 maanden (vanaf 01/01/2021 met apostille).

Het uittreksel uit het strafregister kan een Belgisch uittreksel zijn of een uittreksel uit strafregister van het Verenigd Koninkrijk (police records) of het land waar u gewoonlijk verbleef voordat u naar België bent gekomen. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing en uw nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord kan ontvangen. Doet u dit niet, loopt u het risico dat uw aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.

Van zodra u uw aanvraag hebt ingediend ontvangt u een attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting dat u uw elektronische kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord ontvangt. U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u buiten België reist.

Indien u al deze stukken hebt voorgelegd en uw uittreksel uit het strafregister blanco is, zal de gemeente zelf een positieve beslissing nemen en uw nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aanvragen. U kan deze in de gemeente gaan halen van zodra de elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) klaar is.

Indien dit niet het geval is, betekent dit niet automatisch dat uw aanvraag wordt geweigerd maar zal de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag verder onderzoeken en een beslissing nemen. Van zodra de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, wordt deze u ter kennis gebracht door de gemeente en vraagt de gemeente uw nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aan indien de beslissing positief is. U kan deze in de gemeente gaan halen van zodra de elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) klaar is.

Tot uiterlijk 31 maart 2022 kan u uw geldige oude verblijfskaart (E, E+kaart) verder gebruiken in afwachting van het verkrijgen van uw nieuwe elektronische kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit document toont vanaf 31 december 2020 enkel aan dat u voorlopig als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord moet worden beschouwd. Gezien het vrij verkeer voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020 afloopt, dekt deze kaart niet meer de rechten die enkel Unieburgers toebehoren.

Tot uiterlijk 31 december 2021 kan u uw geldige oude verblijfskaart (E, E+ kaart) verder gebruiken om te reizen en aan te tonen aan de grens dat u voorlopig als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in België kan worden beschouwd.

Om uw aanvraag in te dienen moet u zich aanmelden bij de gemeente waar u gewoonlijk verblijft met:

 • uw geldige identiteitskaart of geldig paspoort;
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden (vanaf 01/01/2021 met apostille)
 • bewijs dat u gebruik heeft gemaakt van uw recht op vrij verkeer van personen in de hoedanigheid van economische actieve persoon (als werknemer of zelfstandige), of als beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student. Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor Unieburgers:
  • Werknemer: een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van bijlage 19bis (het werkgeversattest) of een arbeidscontract;
  • Zelfstandige: je moet het bewijs van je inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met ondernemingsnummer, of het bewijs dat je ervan bent vrijgesteld voorleggen. Alsook het bewijs dat  u bent aangesloten bent bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen door middel van een modelattest;
  • Werkzoekende: het bewijs dat u werk zoekt (een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG) of kopieën van sollicitatiebrieven en het bewijs dat u een reële kans heeft om werk te vinden;
  • Beschikker van voldoende bestaansmiddelen: het bewijs dat u over voldoende bestaansmiddelen beschikt (een uitkering van de sociale zekerheid in België of in een andere lidstaat, inkomsten uit arbeid in een andere lidstaat, bestaansmiddelen die je verkrijgt via een derde,…) en het bewijs van een ziekteverzekering (bewijs Belgische mutualiteit, privéziekteverzekering, buitenlandse publieke ziekteverzekering);
  • Student: het bewijs dat u ingeschreven bent aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling, het bewijs dat u over voldoende bestaansmiddelen beschikt, het bewijs dat u over een ziekteverzekering beschikt (bewijs Belgische mutualiteit, privéziekteverzekering, buitenlandse publieke ziekteverzekering).

Indien u geen van deze bewijzen kunt voorleggen maar toch van mening bent dat u voldoet aan de voorwaarden om als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord te worden erkend, mag u dit met alle mogelijke bewijzen aantonen. De Dienst Vreemdelingenzaken zal uw aanvraag onderzoeken en nagaan of u voldoende bewezen hebt in België verbleven te hebben overeenkomstig het Unierecht voor het einde van de overgangsperiode.

Zowel een geldige identiteitskaart als een geldig paspoort worden aanvaard.

Het uittreksel uit het strafregister zal in principe een uittreksel uit het strafregister van het Verenigd Koninkrijk (police records) of het land waar u gewoonlijk verbleef voordat u naar België bent gekomen, moeten zijn. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing kan ontvangen en u uw nieuwe elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) ontvangt. Doet u dit niet, riskeert u dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.

Wanneer u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u een attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting van uw elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart). U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u reist.

Van zodra de aanvraag volledig is, zal de gemeente de aanvraag doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de aanvraag verder zal onderzoeken en een beslissing neemt. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, wordt deze u ter kennis gebracht door de gemeente en vraagt de gemeente uw elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) aan indien de beslissing positief is. U kan deze in de gemeente gaan halen van zodra de kaart klaar is.