U bent een familielid van een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord

Uw moet uw aanvraag indienen bij de gemeente waar u gewoonlijk verblijft met:

 • Een kopie van uw geldig verblijfsdocument (E, E+, F, F+ kaart);
 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort;
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden (vanaf 01/01/2021 met apostille). 

Enkel voor onderdanen van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk wordt een geldige identiteitskaart aanvaard, in alle andere gevallen moet het om een geldig paspoort gaan.

Het uittreksel uit het strafregister kan een Belgisch uittreksel zijn of een uittreksel uit strafregister van het Verenigd Koninkrijk (police records) of het land waar u gewoonlijk verbleef voordat u naar België bent gekomen. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing en uw nieuwe kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord kan ontvangen. Doet u dit niet, loopt u het risico dat uw aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.

Van zodra u uw aanvraag hebt ingediend ontvangt u een attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting dat u uw elektronische kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord ontvangt. U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u reist.

Indien u al deze stukken hebt voorgelegd en uw uittreksel uit het strafregister blanco is, zal de gemeente zelf een positieve beslissing nemen en uw nieuwe kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aanvragen. Indien dit niet het geval is, betekent dit niet automatisch dat uw aanvraag wordt geweigerd maar zal de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag verder onderzoeken en een beslissing nemen. Van zodra de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, wordt deze u ter kennis gebracht door de gemeente en vraagt de gemeente uw nieuwe kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aan indien de beslissing positief is. U kan deze in de gemeente gaan halen van zodra de elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) klaar is.

Tot uiterlijk 31 maart 2022 kan u uw geldige oude verblijfskaart (E, E+,F, F+ kaart) verder gebruiken in België in afwachting van het verkrijgen van uw nieuwe elektronische kaart voor begunstigden dan het terugtrekkingsakkoord. Dit document toont vanaf 31 december 2020 enkel aan dat u voorlopig als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord moet worden beschouwd. Gezien het vrij verkeer voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020 afloopt, dekt deze kaart niet meer de rechten die enkel Unieburgers toebehoren.

Tot uiterlijk 31 december 2021 kan u uw geldige oude verblijfskaart (E, E+, F, F+ kaart) verder gebruiken om te reizen en aan te tonen aan de grens dat u voorlopig als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in België kan worden beschouwd.

 

U moet zich aanmelden bij de gemeente waar u gewoonlijk verblijft om uw aanvraag in te dienen met:

 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort;
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden (vanaf 01/01/2021 met apostille);
 • bewijs dat u gezinshereniging met uw Brits familielid kan bekomen. Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor familieleden van Unieburgers ;
 • de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze de band van bloed- of aanverwantschap of van partnerschap kan worden vastgesteld:
 • Voor echtgenoten of gelijkgestelde partners: de huwelijksakte of geregistreerde partnerschap – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – of indien dit onmogelijk is enig ander geldig bewijs;
 • Voor wettelijke partners: de akte van het wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijs van de duurzame en stabiele relatie, bewijs leeftijd;
 • Voor descendenten: geboorte- of adoptieakte, bewijs recht van bewaring, eventueel bewijs van 'ten laste zijn', bewijs van de gezinscel;
 • Voor ouders: geboorteakte van je kind, huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap, bewijs van 'ten laste zijn' behalve in het geval van minderjarige kinderen, bewijs van de gezinscel;
 • Ander familielid: bewijs deugdelijk bewezen duurzame feitelijke relatie met de economisch actieve begunstigde van het terugtrekkingsakkoord OF bewijs dat u in het land van herkomst ten laste van of deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde, het bewijs dat je een familielid bent van de begunstigde (bijvoorbeeld een geboorteakte), het bewijs van ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin afgegeven door de bevoegde overheden van het land van herkomst of bewezen met elk passend middel OF bewijs van ernstige gezondheidsredenen waarvoor een persoonlijke verzorging door de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord strikt nodig. Het bewijs dat je een familielid bent van de begunstigde (bijvoorbeeld een geboorteakte).
   
  Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort worden aanvaard voor Britse onderdanen of Unieburgers, familieleden die afkomstig zijn uit een derde land moeten een geldig paspoort kunnen voorleggen.
  Het uittreksel uit het strafregister zal in principe een uittreksel uit het strafregister van het Verenigd Koninkrijk (police records) of het land waar u gewoonlijk verbleef voordat u naar België bent gekomen, moeten zijn. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.
  Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing en uw nieuwe kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) kan ontvangen. Doet u dit niet, riskeert u dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.
  Van zodra u uw aanvraag hebt ingediend ontvangt u een attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting van uw elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) ontvangt. U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u reist.
  Van zodra de aanvraag volledig is, zal de gemeente de aanvraag doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de aanvraag verder zal onderzoeken en een beslissing neemt. Van zodra de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, wordt deze u ter kennis gebracht door de gemeente en vraagt de gemeente uw elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) aan indien de beslissing positief is. U kan deze halen in de gemeente van zodra deze klaar is.

Indien u visumplichtig bent, kan u een visum C kosteloos aanvragen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het buitenland. Hiermee kan u naar België reizen waar u de gewone procedure kan volgen die hieronder wordt toegelicht.

U dient uw aanvraag in te dienen de gemeente waar u gewoonlijk verblijft en legt de volgende documenten voor:

 • een geldige identiteitskaart of paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden (vanaf 01/01/2021 met apostille)
 • U moet daarnaast ook aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet om gezinshereniging met uw Brits familielid te bekomen. Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor familieleden van Unieburgers :
 • de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze de band van bloed- of aanverwantschap of van partnerschap kan worden vastgesteld:
 • Voor echtgenoten of gelijkgestelde partners: de huwelijksakte of geregistreerde partnerschap – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – of indien dit onmogelijk is enig ander geldig bewijs;
 • Voor wettelijke partners: de akte van het wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijs van de duurzame en stabiele relatie, bewijs leeftijd
 • Voor descendenten: geboorte- of adoptieakte, bewijs recht van bewaring, eventueel bewijs van 'ten laste zijn', bewijs van de gezinscel;
 • Voor ouders: geboorteakte van je kind, huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap, bewijs van 'ten laste zijn' tenzij het om een minderjarig , bewijs van de gezinscel;
 • U moet ook bewijzen dat de familieband of het duurzaam partnerschap reeds bestond voor het einde van de overgangsperiode (m.u.v. de kinderen geboren of geadopteerd na het einde van de overgangsperiode).
   
  Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort worden aanvaard voor Britse onderdanen of Unieburgers, familieleden die afkomstig zijn uit een derde land moeten een geldig paspoort kunnen voorleggen.
  Het uittreksel uit het strafregister zal in principe een uittreksel uit het strafregister van het Verenigd Koninkrijk (police records) of het land waar u gewoonlijk verbleef voordat u naar België bent gekomen, moeten zijn. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.
  Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing en uw nieuwe kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) kan ontvangen. Doet u dit niet, riskeert u dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.
  Van zodra u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u een attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting van uw elektronische kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord ontvangt. U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u reist.
  Van zodra de aanvraag volledig is, zal de gemeente de aanvraag doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de aanvraag verder zal onderzoeken en een beslissing neemt. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, wordt deze u ter kennis gebracht door de gemeente en vraagt de gemeente uw elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) aan indien de beslissing positief is. U kan deze in de gemeente halen van zodra deze klaar is.

 

Indien u visumplichtig bent, kan u een visum C kosteloos aanvragen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het buitenland. Hiermee kan u naar België reizen waar u de gewone procedure kan volgen die hieronder wordt toegelicht.

U dient uw aanvraag in te dienen bij de gemeente waar u gewoonlijk verblijft en legt de volgende documenten voor:

 • een geldige identiteitskaart of paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden (vanaf 01/01/2021 met apostille)
 • de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze het partnerschap kan worden vastgesteld;
 •  bewijs deugdelijk bewezen duurzame relatie met de economisch actieve begunstigde van het terugtrekkingsakkoord zowel voor het einde van de overgangsperiode en ook op het moment van het indienen van de aanvraag.
   

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort worden aanvaard voor Britse onderdanen of Unieburgers, familieleden die afkomstig zijn uit een derde land moeten een geldig paspoort kunnen voorleggen.

Het uittreksel uit het strafregister zal in principe een uittreksel uit het strafregister van het Verenigd Koninkrijk (police records) of het land waar u gewoonlijk verbleef voordat u naar België bent gekomen, moeten zijn. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing en uw nieuwe kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) kan ontvangen. Doet u dit niet, riskeert u dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.

Wanneer u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u onmiddellijk een attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting van uw elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) ontvangt. U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u reist.

Van zodra de aanvraag volledig is, zal de gemeente de aanvraag doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de aanvraag verder zal onderzoeken en een beslissing neemt. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, wordt deze u ter kennis gebracht door de gemeente en vraagt de gemeente uw elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) aan indien de beslissing positief is. U kan deze gaan halen in de gemeente van zodra deze klaar is.