Procedures voor de elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Om uw aanvraag in te dienen moet u zich aanmelden bij de gemeente waar u gewoonlijk werkt met:

  • uw geldige identiteitskaart of paspoort;
  • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden (vanaf 01/01/2021 met apostille);
  • een geldige bijlage 15, afgeleverd voor 31 december 2020

Zowel een geldige identiteitskaart als een geldig paspoort wordt aanvaard.

Het uittreksel uit het strafregister zal in principe een uittreksel uit het strafregister van het Verenigd Koninkrijk of het land waar u gewoonlijk verblijft, moeten zijn. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing en uw nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) kan ontvangen. Doet u dit niet, riskeert u dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.

Wanneer u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u onmiddellijk een attest voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting van het afleveren van uw elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) ontvangt. U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u reist.

Van zodra de aanvraag volledig, zal de gemeente ofwel zelf meteen een beslissing nemen of de aanvraag doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die de aanvraag verder zal onderzoeken en een beslissing neemt. Van zodra de gemeente of de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, wordt deze u ter kennis gebracht door de gemeente en vraagt de gemeente uw elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) aan indien de beslissing positief is. U kan deze elektronische verblijfskaart (N kaart) in de gemeente ophalen van zodra deze klaar is.

Om uw aanvraag in te dienen moet u zich aanmelden bij de gemeente waar u gewoonlijk werkt met:

  • uw geldige identiteitskaart of paspoort
  • een uittreksel uit het strafregister dat maximum 6 maanden oud is (vanaf 01/01/2021 met apostille)
  • U moet daarnaast ook aantonen dat u als Britse onderdaan gebruik heeft gemaakt van uw recht op vrij verkeer in de hoedanigheid van economische actieve persoon (als werknemer of zelfstandige). Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor Unieburgers:
  • Werknemer: een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van bijlage 19bis (het werkgeversattest) of een arbeidscontract
  • Zelfstandige: u moet het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met ondernemingsnummer, of het bewijs dat u hiervan bent vrijgesteld voorleggen. Alsook het bewijs dat  u bent aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen door middel van een modelattest

Indien u geen van deze bewijzen kunt voorleggen maar toch van mening bent dat u voldoet aan de voorwaarden om als grensarbeider te worden erkend, mag u dit met alle mogelijke bewijzen aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door het voorleggen van een DIMONA-aangifte die dateert van voor 31 december 2020.

Zowel een geldige identiteitskaart als een geldig paspoort wordt aanvaard.

Het uittreksel uit het strafregister zal in principe een uittreksel uit het strafregister van het Verenigd Koninkrijk of het land waar u gewoonlijk verblijft, moeten zijn. U legt het meest relevante voor uw situatie voor. Denk eraan een gelegaliseerde vertaling van dit uittreksel uit het strafregister te voorzien indien het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Indien u niet alle stukken voorlegt op het moment dat u uw aanvraag indient, moet u uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag aanvullen. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is zodat u zo snel mogelijk een beslissing en uw nieuwe kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord kan ontvangen. Doet u dit niet, riskeert u dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.

Meteen wanneer u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u een attest voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord dat uw rechten garandeert in afwachting dat u uw elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) ontvangt. U kan dit attest zowel in België gebruiken als wanneer u reist.

Van zodra de aanvraag volledig, stuurt de gemeente uw aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die de aanvraag verder zal onderzoeken en een beslissing neemt. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen, vraagt de gemeente uw elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) aan wanneer de beslissing positief i