Europese statistieken

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die door de DVZ aan Eurostat verstrekt worden met betrekking tot het thema verblijfstitels, in het kader van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming.

In de loop van de jaren 2021 en 2022 zullen de links naar de verschillende gegevens geleidelijk aan worden aangevuld, om rekening te houden met de nieuwe gegevens die beschikbaar zijn als gevolg van de stemming van de verordening (EU) nr. 2020/851 tot wijziging van verordening (EG) nr. 862/2007.

De toegepaste methodologie wordt gedocumenteerd op de site van Eurostat.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 6 maanden na het einde van het referentiejaar.

In het kader van deze statistiek ontbreken de gegevens voor België tijdelijk, omwille van een laattijdige omzetting van de richtlijn.

In het kader van deze statistiek ontbreken de gegevens voor België tijdelijk, omwille van een laattijdige omzetting van de richtlijn.