Terugkeerbesluiten

Deze statistieken hebben betrekking op alle personen die beschouwd worden als personen die het voorwerp uitmaken van een terugkeerbesluit in de zin van de verordening 862/2007. Dit wil zeggen alle personen « die het onderwerp vormen van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling waarin wordt vastgesteld of verklaard dat hun verblijf onregelmatig is en waarin zij tot het verlaten van het grondgebied van de lidstaat worden verplicht ».

De DVZ produceert twee soorten statistieken over terugkeerbesluiten:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op artikel 7 1. a) van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Momenteel kan het verschil tussen de twee soorten definities hoofdzakelijk door de volgende elementen verklaard worden:

  • De burgers van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden niet opgenomen in de Europese statistieken;
  • De genomen beslissingen in het kader van georganiseerde transfers op basis van de verordening (EU) nr. 604/2013 (bijlagen 26 quater met bevel grondgebied verlaten genomen in het kader van « Dublin III ») worden niet opgenomen in de Europese statistieken. Ze worden opgenomen in de statistieken die beschikbaar zijn op nationaal niveau;
  • De statistieken voor Eurostat tellen het aantal personen (en dus niet het aantal gebeurtenissen), slechts éénmaal per referentieperiode;
  • Aangezien in bepaalde landen en voor bepaalde categorieën de aantallen laag zijn, worden de Europese statistieken met betrekking tot terugkeerbesluiten afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5.