Kwetsbaren

De rapporten verschaffen informatie over:

  • de procedure die voorzien wordt voor de potentiële slachtoffers van mensenhandel of ernstige vormen van smokkel, zoals die bepaald wordt in de artikelen 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980, en
  • de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), ongeacht het feit of ze gesignaleerd zijn aan de dienst voogdij, of ze een aanvraag hebben die behandeld wordt in het kader van de specifieke procedure die voorzien wordt in de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15 december 1980 of dat ze een verzoek om internationale bescherming indienen.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt, om de gegevens van het voorgaande jaar binnen de 4 maanden na het einde van het referentiejaar erin op te nemen. De maandelijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt, om de gegevens van de voorgaande maand voor het einde van elke maand erin op te nemen.