Verwijderingen

De rapporten betreffende verwijderingen verschaffen informatie over:

 • de terugdrijvingen aan de buitengrenzen van de Schengenruimte;
 • de intercepties op het grondgebied;
 • de terugkeerbeslissingen;
 • de vrijwillige en gedwongen terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst, naar de staat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van hun verzoek om internationale bescherming of een andere staat;
 • de overdracht tussen staten van in België gedetineerde vreemdelingen.

De DVZ produceert twee soorten statistieken over dit thema:

 • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
 • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op de artikelen 5 en 7 van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Momenteel kan het verschil tussen de twee soorten definities hoofdzakelijk door de volgende elementen verklaard worden:

 • De burgers van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden niet opgenomen in de Europese statistieken;
 • De transfers in het kader van de verordening (EU) nr. 604/2013 (« Dublin III ») worden niet opgenomen in de Europese statistieken over de verwijdering. Ze worden opgenomen in een aparte statistiek die beschikbaar is via "Dublin"-statistieken;
 • De statistieken voor Eurostat tellen het aantal personen (en dus niet het aantal gebeurtenissen), slechts éénmaal per referentieperiode;
 • Aangezien in bepaalde landen en voor bepaalde categorieën de aantallen laag zijn, worden de Europese statistieken met betrekking tot verwijderingen afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5.