ROEMENIË: Verblijfsdocumenten waarmee visumvrije reizen naar het Schengengrondgebied mogelijk zijn

Verblijfstitels (verklaringen van inschrijving, verblijfskaarten) die overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG zijn afgegeven (geen uniform model)

 

CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII (verblijfskaart voor een familielid van een EU-burger) — Dit (eenzijdig bedrukte) document in kaartvorm wordt door de Algemene Inspectie Immigratie afgegeven aan vreemdelingen die familieleden zijn van burgers van de lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte die het recht hebben om langer dan drie maanden in Roemenië te verblijven.

De geldigheidsduur van deze verblijfskaart bedraagt maximaal vijf jaar vanaf de datum van afgifte, doch niet meer dan de verblijfsperiode die is toegekend aan de burger van de Europese Unie van wie de betrokkene een familielid is.

 

CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE (verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Zwitserse Bondsstaat) — Dit (eenzijdig bedrukte) document in kaartvorm wordt door de Algemene Inspectie Immigratie afgegeven aan vreemdelingen die familieleden zijn van burgers van de Zwitserse Bondsstaat die het recht hebben om langer dan drie maanden in Roemenië te verblijven.

De geldigheidsduur van deze verblijfskaart bedraagt maximaal vijf jaar vanaf de datum van afgifte, doch niet meer dan de verblijfsperiode die is toegekend aan de burger van de Zwitserse Bondsstaat van wie de betrokkene een familielid is.

 

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII (permanente verblijfskaart voor een familielid van een EU-burger)

Dit (eenzijdig bedrukte) document in kaartvorm wordt door de Algemene Inspectie Immigratie afgegeven aan vreemdelingen die familieleden zijn van burgers van de lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte die het recht hebben om permanent in Roemenië te verblijven.

De geldigheidsduur van het document bedraagt tien jaar, behalve voor personen jonger dan 14 jaar; voor hen bedraagt de geldigheidsduur vijf jaar vanaf de datum van afgifte.

 

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE (permanente verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Zwitserse Bondsstaat)

Dit (eenzijdig bedrukte) document in kaartvorm wordt door de Algemene Inspectie Immigratie afgegeven aan vreemdelingen die familieleden zijn van burgers van de Zwitserse Bondsstaat die het recht hebben om permanent in Roemenië te verblijven.

De geldigheidsduur van het document bedraagt tien jaar, behalve voor personen jonger dan 14 jaar; voor hen bedraagt de geldigheidsduur vijf jaar vanaf de datum van afgifte.

roumanie ID

 

Nieuwe kaart volgens uniform model dat verstrekt wordt vanaf december 2022:

roumanie sejour 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet, het document “Permis de Sedere” met opschrift “Membru Familie Cet Roman”   heeft geen visumvrije waarde voor binnenkomst in de Schengenzone.