Entry Exit System

De inwerkingtreding van het Europese Entry Exit System (EES) wordt voorbereid, de exacte datum moet nog vastgelegd worden op EU niveau.

Het inreis-/uitreissysteem (EES) zal een geautomatiseerd IT-systeem zijn voor de registratie van reizigers uit derde landen, zowel houders van een visum voor kort verblijf als van een visum vrijgestelde reizigers, telkens wanneer zij een EU-buitengrens overschrijden. Het systeem zal de naam van de persoon, het type reisdocument, biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsopnames) en de datum en plaats van inreis en uitreis registreren, met volledige eerbiediging van de grondrechten en gegevensbescherming. Ook weigeringen van toegang zullen worden geregistreerd.

Het inreis-/uitreissysteem zal in de plaats komen van het huidige systeem waarbij reisdocumenten handmatig worden afgestempeld. Vanaf de inwerkingtreding van het EES zal er dus geen in- en uitreisstempels meer geplaatst worden in reisdocumenten.

Het inreis-/uitreissysteem zal bijdragen tot het voorkomen van illegale migratie en het beschermen van de veiligheid van de Europese burgers. Het nieuwe systeem zal er ook voor zorgen dat bonafide onderdanen van derde landen gemakkelijker kunnen reizen, terwijl ook verblijfsduuroverschrijders en gevallen van document- en identiteitsfraude efficiënter kunnen worden opgespoord.

Zodra er bijkomende informatie beschikbaar is, zal dit op deze website gepubliceerd worden