De Elektronische calculator

De elektronische calculator.


Artikel 5 van de Schengengrenscode1 bepaalt de toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen.


Artikel 5
Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen


1. Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen, gelden voor onderdanen van derde landen de volgende toegangsvoorwaarden:


De Europese Commissie heeft een elektronische calculator ter beschikking gesteld voor de berekening van “ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen”.

Link: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing (de elektronische calculator bevindt zich onder de rubriek “short stay calculator”).


Ten einde de elektronische calculator correct te gebruiken moet men de richtlijnen van de bijgevoegde handleiding volgen. Deze handleiding vindt u eveneens terug op bovenstaande website onder “user guide”. Een niet-correct gebruik van de calculator levert verkeerde resultaten op. Daarom moet de handleiding nauwkeurig worden doorgenomen indien men een beroep doet op dit instrument.