FAQ bij grensoverschrijdingen

Artikel 5 §1,a);b),c) van de Verordening 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009, bij het creëren van een algemene visumcode (VISUMCODE) stelt:

"Voor het onderzoeken van en het nemen van een beslissing over aanvragen bevoegde lidstaat

1. De lidstaat die bevoegd is voor het onderzoeken van en het nemen van een beslissing over een aanvraag voor een eenvormig visum is:

a) de lidstaat op het grondgebied waarvan de enige bestemming van het (de) bezoek(en) is gelegen;

b) indien het bezoek meer dan een bestemming omvat, de lidstaat op het grondgebied waarvan de hoofdbestemming van het (de) bezoek(en) is gelegen qua duur of doel van het verblijf, of

c) indien geen hoofdbestemming kan worden vastgesteld, de lidstaat waarvan de aanvrager voornemens is de buitengrens te overschrijden om het grondgebied van de lidstaten binnen te komen."

 

 Voorbeelden

 a)    U reist naar België voor een familiebezoek van maximum 90 dagen waarna u opnieuw terugreist naar uw thuisland. U heeft uw aanvraag gericht aan het Belgisch(e) Consulaat of Ambassade in uw thuisland of bij gebrek , bij een diplomatieke vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat die België vertegenwoordigt.

b)     U wenst familie te bezoeken zowel in België als in Frankrijk. In het geval dat uw hoofdverblijf zich voltrekt in België dient u uw aanvraag te richten tot het Belgisch(e) Consulaat of Ambassade in uw thuisland of bij gebrek, bij een diplomatieke vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat die België vertegenwoordigt. Zelfs indien u eveneens een kort verblijf beoogt in Frankrijk.

c)   U wenst familie te bezoeken zowel in België, Frankrijk en Spanje. U wenst uw verblijfsduur gelijk te verdelen tussen elke bestemming zonder de maximale verblijfsduur van 90 dagen te overschrijden (30 dagen in België, 30 dagen in Frankrijk en 30 dagen in Spanje). In dit geval dient u uw aanvraag te richten tot het land waar u uw eerste binnenkomst op het Schengengrondgebied zal voltrekken (bijvoorbeeld: u wenst uw reis te starten in België , u dient uw aanvraag te richten tot het Belgisch(e) Consulaat of Ambassade in uw thuisland of bij gebrek, bij een diplomatieke vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat die België vertegenwoordigt.)

Consulteer eerst het PDF document op deze website onder de rubriek visum > aanwijzingen lezen van de visumsticker, met name voorbeelden 1a tot en met 1e. U vindt er het belangrijk onderscheid tussen enerzijds een eenvormig Schengenvisum (geldig voor alle Schengen lidstaten) en anderzijds een Schengenvisum met een beperkte territoriale geldigheid.

Indien u beschikt over een Schengenvisum dat territoriaal niet geldig is voor België kan u zich met dit Schengenvisum niet aandienen aan de Belgische buitengrens.

Indien u beschikt over een Schengenvisum dat verstrekt is door een andere Schengenlidstaat, terwijl dit Schengenvisum ook territoriaal geldig is voor België: u kan zich met dit Schengenvisum effectief aandienen aan de Belgische buitengrens voor de Schengen inreiscontrole. Tijdens deze inreiscontrole:

  •  Zal de grenscontroleur overgaan tot de controle van de binnenkomstvoorwaarden (informatie > binnenkomstvoorwaarden), aangezien het bezit van een Schengenvisum voor kort verblijf geen automatisch recht op binnenkomst tot het Schengengrondgebied inhoudt;
  •  Zal u in staat moeten zijn te bewijzen dat het concrete gebruik van het Schengenvisum overeenstemt met de redenen waarom de andere Schengenlidstaat overging tot afgifte van het Schengenvisum. Het hoofddoel van de reis zal zich dus moeten bevinden in die lidstaat die overging tot afgifte van het Schengenvisum, u moet dit kunnen aantonen tijdens de grenscontrole.

Ja, u heeft een C visum nodig vooraleer uw reis aan te vangen.  Voor België geldt geen vrijstelling van de visumplicht type C voor deze reisdocumenten verstrekt door het Verenigd Koninkrijk. Dit is ook van toepassing indien u de Schengenzone wenst in te reizen via de grenspost van een andere Schengenlidstaat (bijvoorbeeld Frankrijk) ten einde vervolgens uw reis verder te zetten naar het Belgisch grondgebied.