ISO-drielettercode op Belgische verblijfsdocumenten

Sinds oktober 2021 bevatten de nieuw verstrekte verblijfsdocumenten voor derdelanders volgens het Europees uniform model de ISO- drielettercode ter aanduiding van de nationaliteit, dit in plaats van de volledig uitgeschreven nationaliteit.

Deze ISO-drielettercode staat op de voorzijde van het verblijfsdocument gedrukt bij het veld “Nationaliteit/Nationality”.  Opgelet: de bepalingen die hieronder staan hebben dus geen betrekking op hetgeen op de achterzijde van de verblijfsdocument staat gedrukt in de MRZ-zone.

Bijvoorbeeld: bij een verblijfskaart type A (Beperkt Verblijf) verstrekt in 2022 aan een Albanese onderdaan door een gemeente gelegen in Vlaanderen staat bij nationaliteit de ISO-drielettercode “ALB”.  Bij de verblijfsdocumenten verstrekt voor oktober 2021 stond nog “Albanië” bij nationaliteit.

Ook de verblijfsdocumenten verstrekt aan EU burgers bevatten sinds mei 2021 de ISO- drielettercode ter aanduiding van de nationaliteit, dit in plaats van de volledig uitgeschreven nationaliteit.

Op het document in PDF-bijlage vindt u het overzicht per nationaliteit welke de bijhorende de ISO-drielettercode is op de Belgische verblijfsdocumenten volgens het nieuwe Europees uniform model.

Op de webpagina Algemene Principes vindt u 8 principes terug inzake het uitvoeren van Extra-Schengen reizen met verblijfsdocumenten. Principe 1 bepaalt dat de volgende 5 identiteitsgegevens van het reisdocument 100% moeten overeenstemmen met de gegevens die op het verblijfsdocument zijn opgenomen: Naam, Voornaam, Geslacht, Geboortedatum, Nationaliteit.  Indien er geen 100% overeenstemming is kan er niet gereisd worden op basis van de combinatie. De nationaliteit op het verblijfsdocument die aangeduid staat met de ISO-drielettercode moet dus overeenstemmen met de nationaliteit vermeld op het gebruikte reisdocument.

Bij de volgende Belgische verblijfsdocumenten blijft echter de nationaliteit wel voluit geschreven staan:

 • Verblijfsdocumenten verstrekt aan derdelanders voor oktober 2021;
 • Verblijfsdocumenten verstrekt aan EU burgers voor mei 2021;
 • Verblijfsdocumenten verstrekt niet volgens het Europees uniform model
Uitzonderingen en bijzondere categorieën

Een beperkt aantal drieletter codes op Belgische verblijfskaarten hebben betrekking op bijzondere categorieën van vreemdelingen die in het Rijksregister worden geregistreerd.  Deze onderstaande drielettercodes komen niet voor op de bovenstaande website aangezien ze hun oorsprong vinden in de codes van het Rijksregister.

Entiteiten en territoriale autoriteiten die door ten minste één lidstaat niet als staat worden erkend

 • Kosovo : RKS

Speciale Administratieve Regio's van de Volksrepubliek China

 • SAR Hong Kong: CHN
 • SAR Macau: CHN

Britse burgers die geen onderdanen zijn van het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland

 • British nationals (overseas): GBN
 • British overseas territories citizens: GBD
 • British overseas citizens: GBO
 • British protected persons: GBP
 • British subjects: GBS

 

Erkend vluchteling (zoals bepaald in Artikel 1 van de Conventie inzake de Status van Vluchtelingen van 28.07.1951). Dit betreft zowel erkenningen door België als erkenningen door andere staten: XXB. 
Bijhorend reisdocument: erkende vluchtelingen moeten reizen met een reisdocument verstrekt door de staat die hen de bescherming biedt. Zij kunnen niet reizen op basis van een reisdocument verstrekt door hun herkomstland. Erkende vluchtelingen mogen nooit meer reizen met het nationaal paspoort van hun herkomstland.

Erkende staatloze (zoals gedefinieerd in Artikel 1 van de Conventie inzake de Status van Staatloze Personen van 28.09.1954). Dit betreft uitsluitend erkenningen door België : XXA. 
Bijhorend reisdocument: betrokkene moet reizen met een reisdocument verstrekt door België.

Inschrijving in het Rijksregister als “Onbepaald”: XXX
Bijhorend reisdocument: betrokkene moet reizen met een laissez-passer verstrekt door België. (Uitzondering voor Palestijnen met verblijfskaart XXX: zie hieronder)

Drie mogelijke codes voor Palestijnen, afhankelijk van het individueel dossier:

 • Palestina: PSE. Dit betreft Palestijnen die niet erkend werden als vluchteling en die afkomstig zijn van de gebieden onder Palestijns gezag (Gaza en de Westelijke Jordaanoever) en de Palestijnse nationaliteit hebben.
  Bijhorend reisdocument: betrokkene moet reizen met een reisdocument met indicatie nationaliteit “Palestina” verstrekt door de Palestijnse autoriteit.

   
 • Van Palestijnse herkomst: XXB.  Dit betreft een erkend vluchteling zoals bepaald in Artikel 1 van de Conventie inzake de Status van Vluchtelingen van 28.07.1951, met een erkenning als vluchteling specifiek door België.
  Bijhorend reisdocument: deze Palestijnen zijn erkend als vluchteling door België, derhalve moeten ze reizen met een reisdocument met indicatie vluchteling. Zij kunnen niet reizen op basis van een reisdocument verstrekt een andere staat of door de Palestijnse autoriteiten.

   
 • Van Palestijnse oorsprong: XXX. Dit betreft Palestijnen die niet als vluchteling erkend werden in België en die niet afkomstig zijn van een gebied onder Palestijns gezag (bijv. ze zijn afkomstig uit Libanon, Jordanië, …), en die een Palestijnse oorsprong hebben.
  Bijhorend reisdocument: betrokkene kan niet reizen op basis van een reisdocument verstrekt door de Palestijnse autoriteiten. Betrokkene moet reizen op een reisdocument door een andere staat (bijv. Libanon) met als indicatie nationaliteit “Palestina”.
 1. Codes ISO35.8 KB