Lijst verblijfsdocumenten verstrekt door Ierland en Cyprus

Verblijfsdocumenten en visa verstrekt door Ierland en Cyprus hebben in principe geen visumvrije waarde voor reizen naar de Schengenzone.

Echter, in onderstaande gevallen is een visumvrijstelling wel mogelijk:

  • Het document vermeldt expliciet dat het verstrekt is aan een familielid van een EU-onderdaan; of
  • Het document vermeldt expliciet dat het verstrekt is in toepassing van de Richtlijn 2004/38

Deze uitzonderingen zijn enkel mogelijk voor verblijfsdocumenten, nooit voor visa.

Ten einde te verifiëren of een verblijfsdocument verstrekt door één van deze staten visumvrije waarde heeft voor Schengen, moet u klikken op de specifieke onderstaande staat. Een nieuwe pagina zal zich openen met daarin de documenten die in aanmerking komen voor visumvrijstelling.

Uitsluitend wanneer het document op de pagina voorkomt heeft het visumvrije waarde voor Schengen.

Indien een document niet voorkomt op de pagina dan heeft dat document geen visumvrije waarde voor Schengen.