Lijst visumvervangende verblijfsdocumenten verstrekt door België