Sanitaire voorwaarden voor reizigers op rechtstreekse vluchten vanuit de Volksrepubliek China naar België

Koninklijk Besluit houdende de nodige maatregelen ten gevolge van de door de Europese Unie gecoördineerde voorzorgsaanpak in het licht van de COVID-19 ontwikkelingen in de Volksrepubliek China.

De maatregelen voorzien in dit Koninklijk Besluit zijn van toepassing tot en met 12.03.2023, maar kunnen eventueel verlengd worden.

Elke reiziger, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die rechtstreeks vanuit de Volksrepubliek China naar België reist per luchtvervoer, dient te beschikken over een testcertificaat.

De vliegtuigbemanningsleden die minder dan 12 uur op het grondgebied van de Volksrepubliek China hebben verbleven, zijn vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een testcertificaat.

De openbare of private luchtvervoerder is ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van een testcertificaat. Bij gebrek aan een testcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

Bij aankomst op het Belgisch grondgebied wordt de reiziger door de luchthavenuitbater en Saniport opnieuw gecontroleerd of hij in het bezit is van dit testcertificaat.

Bij gebrek aan het vereiste testcertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit certificaat kan de reiziger die niet over de Belgische nationaliteit beschikt en die geen hoofdverblijfplaats in België heeft, in voorkomend geval, door de bevoegde overheden de binnenkomst worden geweigerd.

 

Definitie en voorwaarden van het testcertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft ofwel dat een NAAT test (Nucleic Acid Amplification Test) met negatief resultaat niet meer dan 48 uur voor vertrek naar het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel dat een RAT test (Rapid Antigen Test), die is opgenomen in de gemeenschappelijke en bijgewerkte lijst van snelle antigeentests voor COVID-19 zoals vastgesteld op basis van de Aanbeveling van de Raad van 21 januari 2021 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik en de validering van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van COVID-19-testresultaten in de EU, niet meer dan 48 uur voor vertrek naar het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een gezondheidswerker en waarvan het resultaat negatief is.