Mijn dossier

Momenteel wordt er aan onze website gewerkt. Hierdoor is niet alle informatie beschikbaar. Alvast bedankt voor uw geduld.

De gegevens op deze website hebben een louter informatieve waarde en worden enkel ter inlichting van de gebruiker gepubliceerd. Hij kan geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .

infodesk [at] ibz.fgov.be

02/488.80.00

 

U kan de Infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren per mail: infodesk [at] ibz.fgov.be (uw vraag wordt verwerkt binnen de tien dagen) of via het telefoonnummer 02/488.80.00. Vermeld steeds uw rijksregisternummer, openbaarveiligheidsnummer of het visumaanvraagnummer en de ambassade/het consulaat waar de aanvraag werd ingediend.

U kan uw vraag ook steeds per e-mail stellen aan infodesk [at] ibz.fgov.be.

Onze dienst zal u een antwoord geven binnen de 10 dagen (werkdagen) of uw bericht doorsturen aan betrokken dienst, hier krijgt u dan ook een bericht van. 

Zie hier de openingsuren van de Infodesk

Neen, dit is niet mogelijk. U kan wel contact opnemen met de Infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken per mail:  infodesk [at] ibz.fgov.be (uw vraag wordt verwerkt binnen de 10 dagen) of u kan bellen naar het algemeen nummer 02/488.80.00.

Vermeld steeds uw rijksregisternummer, openbaarveiligheidsnummer of het visa-aanvraagnummer en de ambassade/het consulaat waar de aanvraag werd ingediend.

Neen, dit is niet mogelijk. U dient uw aanvraag in te dienen via de gemeente (als u legaal in België verblijft) of bij een bevoegde Belgische diplomatieke/consulaire  post. Een aanvraag 9ter of 9bis kan door een advocaat via aangetekend schrijven, ingediend worden. Deze dient gericht worden aan het officiële adres van de Dienst Vreemdelingenzaken. Aanvragen voor internationale bescherming dienen ingediend te worden op volgend adres:
Pachecolaan 44, 1000 Brussel (Cube) om 08u30.

U kan dit aanvragen via e-mail (met een adres dat overeenkomt met de identiteit) met daarin volgende gegevens:  achternaam, voornaam, geboortedatum en –plaats. Stuur ook een leesbare kopie van een nationaal paspoort of nationale identiteitskaart mee.

U kan dit opvragen via mail bij de dienst Openbaarheid van Bestuur: publiciteadministration [at] ibz.fgov.be. Vermeld steeds uw rijksregisternummer, openbaarveiligheidsnummer en voeg een kopie van uw paspoort toe.

Uw dossier moet volledig zijn bij indiening van de aanvraag.

Indien u echter van mening bent dat bijkomende informatie nodig is om een beslissing te nemen,  kan u deze per mail overmaken via infodesk [at] ibz.fgov.be.

Gelieve steeds uw volledige identiteit (naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit), uw dossiernummer of visumaanvraagnummer en de ambassade/consulaat te vermelden.