Huurinkomsten die door de gezinshereniger worden ontvangen

Er wordt enkel met de netto huurinkomsten rekening gehouden, dit wil zeggen het bedrag dat overblijft na de terugbetaling van het krediet dat met het oog op de aankoop van het verhuurd goed aangegaan werd en de betaling van de onroerende voorheffing.

Voorbeeld:

Bedrag van de huur: 550 euro per maand.
Bedrag van het krediet dat door de gezinshereniger, die de eigenaar van het verhuurd goed is, moet worden terugbetaald: 350 euro per maand.
Bedrag van de jaarlijkse onroerende voorheffing, gedeeld door twaalf: 50 euro per maand.

+> Netto huurinkomst : 150 euro per maand

De gezinshereniger moet de volgende bewijsstukken voorleggen :

  • het bewijs dat hij de eigenaar van het verhuurd goed is (bv. een verkoopsakte, een eigendomstitel);
  • bankrekeninguittreksels die bewijzen dat de huur regelmatig gestort wordt; en
  • een kopie van zijn meest recente aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. Dit document wordt door de FOD Financiën gestuurd en vermeldt het bedrag van de onroerende voorheffing. 

NB: niet te verwarren met het aanslagbiljet van de personenbelasting. 

De gezinshereniger die een krediet is aangegaan om het verhuurde goed te kopen moet ook een door zijn bank afgegeven document voorleggen dat het bedrag dat elke maand terugbetaald wordt, vermeldt.

De gezinshereniger die geen krediet is aangegaan om het verhuurd goed te kopen, of die de lening heeft terugbetaald, moet bewijzen dat hij geen krediet terugbetaalt. Dit bewijs kan via de Centrale voor Kredieten aan Particulieren worden bekomen : https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/kredieten-aan-particulieren/raadpleging 

Nuttige info:
U vindt de meeste documenten die door de FOD Financiën worden afgegeven op de site www.myminfin.be