Voldoende bestaansmiddelen

[Artikel 6 van de Schengengrenscode & artikel 14 van de communautaire visumcode]

Elke persoon die minder dan 90 dagen in België wenst te verblijven moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Het bewijs van de voldoende bestaansmiddelen moet samen met de visumaanvraag (voor de nationaliteiten die voor een verblijf van korte duur aan de visumplicht onderworpen zijn) en/of bij de overschrijding van de buitengrenzen van de Schengenruimte (voor alle nationaliteiten) voorgelegd worden. 

Een persoon die persoonlijk niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, kan een beroep doen op een garant

Over het algemeen wordt de visumaanvraag of de binnenkomst in de Schengenruimte geweigerd aan de persoon die niet bewijst dat hij over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen of een geldige verbintenis tot tenlasteneming beschikt.